Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen web-ohjekirja


[ISLABin kotisivu] [ISLABin ajanvaraus]

[Kaikki tutkimukset] [Myrkytystutkimukset] [Erikoisaloittain]
Anna hakuehdoksi tutkimuksen nimen tai lyhenteen alkua tai kuntaliiton numero tai joku tutkimusohjeessa esiintyvä sana (esim. hemoglobiini).

Tutkimus tai hakusana:

METISILLIINIRESISTENTTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), VILJELY
-MRSAVi, 4358
Indikaatio
Epäily oksasilliini-/metisilliiniresistentin Staphylococcus aureuksen (MRSA) aiheuttamasta infektiosta. MRSA-kantajuuden etsiminen.
Huomautukset
Mikäli seulontanäytteitä otetaan ja lähetetään tutkittavaksi kerrallaan yli 30 kpl, pyydämme ilmoittamaan saapuvista näytteistä etukäteen tutkivaan laboratorioon (katso yhteystiedot kohdasta "Tiedustelut")
Näyteastia
Katso näytteenotto-ohje
Näytteenotto
Katso sairaanhoitopiirisi infektio-/sairaalahygieniayksikön ohjeet MRSA-näytteenotosta. MRSA-viljelynäytteitä otetaan sieraimista, nielusta, perineumista (väliliha), ihovaurioalueilta, katetrien ja dreenien juurelta, kestokatetroiduilta potilailta virtsasta ja vastasyntyneiltä navan seudusta sekä tapauskohtaisesti harkiten muista näytteenottopaikoista kuten nivustaipeista ja kainaloista. MRSA-kantajilta otetaan lisäksi näytteet aiemmin kolonisoiduksi todetuilta alueilta.
Epäiltäessä MRSA:n aiheuttamaa kliinistä infektiota tulee MRSA-viljelyn lisäksi ottaa bakteeriviljelynäyte infektioalueelta (bakteeriviljelypyyntöön maininta MRSA-epäilystä).
SIERAINNÄYTE: Näytteenottotikku kostutetaan steriilillä keittosuolalla. Näyte otetaan n. 1 cm:n syvyydeltä pyörittämällä pumpulitikkua molemmissa sieraimissa (1 tikku/molemmat sieraimet). Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan bakteerinkuljetusputkeen.
NIELUNÄYTE: Kieltä painetaan lastalla, jotta saadaan näkyvyys takanieluun. Näytetikku viedään nielun takaosaan varoen koskettamasta suun ja poskien limakalvoja. Näyte otetaan molemmista tonsilloista ja takanielusta pyörittäen ja painaen näytetikulla. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan bakteerinkuljetusputkeen.
PERINEUMNÄYTE: Näyte otetaan välilihan alueelta pyyhkäisemällä ihoa steriiliin keittosuolaan kostutetulla näytteenottotikulla vähintään kolmesti. Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan bakteerinkuljetusputkeen.
KATETRIVIRTSANÄYTE: Otetaan muutama ml virtsaa virtsankeräyspussista puhtaaseen lisäaineettomaan koeputkeen.
ULOSTE: Ulostetta sellaisenaan näytteenottotikulla bakteerinkuljetusputkeen.
MUUT NÄYTTEET: MRSA-näytettä otettaessa ihoa ei puhdisteta, mutta haavoista voidaan poistaa hoitoaineet ja -geelit. Näytteet otetaan steriilillä keittosuolalla kostetulla pumpulitikulla bakteerinkuljetusputkeen.
Infektio-/sairaalahygieniayksikkö voi epidemiaselvitysten yhteydessä ohjeistaa ottamaan näytteet ns. poolausnäytteinä, jolloin näytteet otetaan COPAN eSwab- näytteenottovälineellä erillisen ohjeen mukaisesti.
Säilytys
Jääkaapissa.
Menetelmä
Erikoisbakteeriviljely. Näytteistä etsitään vain oksasilliiniherkkyydeltään alentuneita Staphylococcus aureus - kantoja. Varmistamme löydöksen kaupallisella nukleiinihappomenetelmällä, joka osoittaa kannan mecA- geenin (resistenssigeeni), ja teemme kannalle pvl- virulenssigeenimäärityksen.
Tulkinta
Negatiivinen = näytteessä ei ole MRSA:ta. Positiivisessa tapauksessa vastataan MRSA herkkyyksineen.
Tulos valmiina
Negatiivinen tulos ilmoitetaan 3-4 arkityöpäivän kuluttua. Positiivisista löydöksistä annetaan alustava vastaus heti, kun epäillään MRSA-kasvua.
Tiedustelut
Kuopiossa 044-717 8755, Joensuussa 044-717 8914, Mikkelissä 044-717 8931, Savonlinnassa 044-717 8966
Tekopaikka
ISLAB
Erikoisala
MIKROBIOLOGIA JA IMMUNOLOGIA
Tutkimus päivitetty
12.03.2018