Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen web-ohjekirja


[ISLABin kotisivu] [ISLABin ajanvaraus]

[Kaikki tutkimukset] [Myrkytystutkimukset] [Erikoisaloittain]
Anna hakuehdoksi tutkimuksen nimen tai lyhenteen alkua tai kuntaliiton numero.

Tutkimus:

METISILLIINIRESISTENTTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), VILJELY
-MRSAVi, 4358
Indikaatio
Epäily oksasilliini-/metisilliiniresistentin Staphylococcus aureuksen (MRSA) aiheuttamasta infektiosta. MRSA-kantajuuden etsiminen.
Huomautukset
Mikäli seulontanäytteitä otetaan ja lähetetään tutkittavaksi kerrallaan yli 30 kpl, pyydämme ilmoittamaan saapuvista näytteistä etukäteen tutkivaan laboratorioon (katso yhteystiedot kohdasta "Tiedustelut")
Näyteastia
Katso näytteenotto-ohje
Näytteenotto
Katso sairaanhoitopiirisi infektio-/sairaalahygieniayksikön ohjeet MRSA-näytteenotosta. MRSA-viljelynäytteitä otetaan sieraimista, nielusta, perineumista (väliliha), ihovaurioalueilta, katetrien ja dreenien juurelta, kestokatetroiduilta potilailta virtsasta ja vastasyntyneiltä navan seudusta sekä tapauskohtaisesti harkiten muista näytteenottopaikoista kuten nivustaipeista ja kainaloista. MRSA-kantajilta otetaan lisäksi näytteet aiemmin kolonisoiduksi todetuilta alueilta.
Epäiltäessä MRSA:n aiheuttamaa kliinistä infektiota tulee MRSA-viljelyn lisäksi ottaa bakteeriviljelynäyte infektioalueelta (bakteeriviljelypyyntöön maininta MRSA-epäilystä).
SIERAINNÄYTE: Näytteenottotikku kostutetaan steriilillä keittosuolalla. Näyte otetaan n. 1 cm:n syvyydeltä pyörittämällä pumpulitikkua molemmissa sieraimissa (1 tikku/molemmat sieraimet). Näytteenoton jälkeen tikku laitetaan bakteerinkuljetusputkeen.
KATETRIVIRTSANÄYTE: Otetaan muutama ml virtsaa virtsankeräyspussista steriiliin koeputkeen.
ULOSTE: Ulostetta sellaisenaan näytteenottotikulla bakteerinkuljetusputkeen.
MUUT NÄYTTEET: MRSA-näytettä otettaessa ihoa ei puhdisteta, mutta haavoista voidaan poistaa hoitoaineet ja -geelit. Näytteet otetaan steriilillä keittosuolalla kostetulla pumpulitikulla bakteerinkuljetusputkeen.
Infektio-/sairaalahygieniayksikkö voi epidemiaselvitysten yhteydessä ohjeistaa ottamaan näytteet ns. poolausnäytteinä, jolloin näytteet otetaan COPAN eSwab- näytteenottovälineellä erillisen ohjeen mukaisesti.
Säilytys
Jääkaapissa.
Menetelmä
Erikoisbakteeriviljely. Näytteistä etsitään vain oksasilliiniherkkyydeltään alentuneita Staphylococcus aureus - kantoja. Tarvittaessa varmistamme löydöksen kaupallisella nukleiinihappomenetelmällä, joka osoittaa kannan mecA-geenin (resistenssigeeni).
Tulkinta
Negatiivinen = näytteessä ei ole MRSA:ta. Positiivisessa tapauksessa vastataan MRSA herkkyyksineen.
Tulos valmiina
Negatiivinen tulos ilmoitetaan 3-4 arkityöpäivän kuluttua. Positiivisista löydöksistä annetaan alustava vastaus heti, kun epäillään MRSA-kasvua.
Tiedustelut
Kuopiossa 044-717 8755, Joensuussa 044-717 8914, Mikkelissä 044-717 8931, Savonlinnassa 044-717 8966
Tekopaikka
ISLAB
Erikoisala
MIKROBIOLOGIA JA IMMUNOLOGIA