Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen web-ohjekirja


[ISLABin kotisivu] [ISLABin ajanvaraus]

[Kaikki tutkimukset] [Myrkytystutkimukset] [Erikoisaloittain]
Anna hakuehdoksi tutkimuksen nimen tai lyhenteen alkua tai kuntaliiton numero tai joku tutkimusohjeessa esiintyvä sana (esim. hemoglobiini).

Tutkimus tai hakusana:

ANAEROBIBAKTEERIVILJELY
Pu-BaktVi1, 3491
Indikaatio
Syvien bakteeri-infektioiden etiologian selvittäminen.
Näytteen laatu
Katso näytteenotto-ohje.
Näytteenotto
Anaerobibakteeriviljelyyn tulevat näytteet toimitetaan mahdollisimman nopeasti anaerobitilassa mikrobiologian laboratorioon.
Välittömästi näytteenoton jälkeen mikrobiologian laboratorioon viljeltäväksi tuotavat näytteet voidaan tuoda steriilissä, suljetussa koeputkessa/astiassa sellaisenaan. Tällöin näytteen on oltava mikrobiologian laboratoriossa klo 16 mennessä.
PUNKTOIDUT NÄYTTEET ruiskutetaan puhdistetun kumikorkin läpi anaerobiampullaan (esim. PORT-F, bioMérieux) geelin päälle. Ampullaan ei saa ruiskuttaa ilmaa. Ennen näytteen ottoa ampullan geelin tulee olla väritön. Mikäli geeli on värjäytynyt, ampulla on käyttökelvoton.
Mikäli steriilin alueen punktoitavaa näytettä (nivel-, askites-, pleura-, perikardium jne.) on runsaasti, viljelyä voidaan herkistää lähettämällä näytettä tavallisen anaerobinäytteen lisäksi veriviljelypulloissa. Näytettä laitetaan mahdollismman aseptisesti aerobi- ja anaerobipulloihin, enintään 10 ml/pullo. Näyte on lähetettävä laboratorioon mahdollisimman nopeasti.
KUDOSPALAT, VIERASESINEET (shuntit, muut kuin verisuonikatetrit, proteesit jne.) TMS. NÄYTTEET upotetaan anaerobirikastusliemiputkeen (Kuopio, Mikkeli, Savonlinna); tai otetaan kudospalasetiin (Joensuu). Suurikokoiset vierasesineet pakataan leikkaussalissa mahdollisimman aseptisesti esim. mikrobiologian laboratoriosta saataviin steriileihin muoviastioihin.Tällöin näytteen on oltava mikrobiologian laboratoriossa klo 16 mennessä.
KROONISET SÄÄRI- JA MAKUU-/PAINEHAAVAT: näyte otetaan haavan mekaanisen puhdistuksen ja keittosuolahuuhtelun jälkeen kertakäyttöisellä rengaskyretillä haavan pohjalta. Näyte siirretään eSwab -kuljetusputkeen pakkauksessa olevlla tikulla. Tikku katkaistaan kuljetusputkeen ja korkki suljetaan huolellisesti. Mikäli käytössä ei ole ym. kyrettiä, näyte otetaan keittosuolahuuhtelun ja sideharsotaitoksella kuivauksen jälkeen haavan pohjalta tai märkivästä kohdasta näytteenottotikulla pyyhkäisemällä kevyesti painaen. Tikku työnnetään bakteerikuljetusputkeen.
NIUKASTI MÄRKÄÄ SISÄLTÄVÄ NÄYTE otetaan infektiopesäkkeestä esim. ruven alta tai syvältä leikkaushaavasta vanutikulla anaerobirikastusliemiputkeen.
HAMPAAN JUURIKANAVANÄYTTEET otetaan steriilillä kuivausnastalla. Näytteellä kostuneet nastat työnnetään bakteerinkuljetusputken geelin sisälle. Yhteen bakteerinkuljetusputkeen voidaan työntää useampi nasta (max 6 kpl), näytteenottotikkua ei laiteta kuljetusputkeen. Viljely on alihankintatutkimus. Näytteelle täytetään oraalimikrobiologinen lähete.
Anaerobiviljelyyn (Pu-BaktVi1) tulevan näytteet ottaminen bakteerinkuljetusputkeen ei ole ensisijaisesti suositeltava tapa, siksi sen käyttö tulee rajoittaa tilanteisiin, jolloin muita näytteenottotapoja ei ole tarjolla.
Säilytys
ANAEROBIAMPULLA: huoneenlämmössä ennen ja jälkeen näytteenoton.
ANAEROBIRIKASTUSLIEMIPUTKI: ennen näytteenottoa jääkaapissa, näytettä sisältävä putki huoneenlämmössä.
KUDOSPALASETTI: huoneenlämmössä ennen ja jälkeen näytteenoton.
eSwab -KULJETUSPUTKI: ennen näytteenottoa huoneenlämmössä, näytteenoton jälkeen 1 vuorokauden ajan huoneenlämmössä, em. pidempi säilytys jääkaapissa.
BAKTEERINKULJETUSPUTKI: ennen näytteenottoa huoneenlämmössä, näytteenoton jälkeen jääkaapissa
SUURIKOKOISET VIERASESINEET: Toimitetaan mahdollisimman nopeasti mikrobiologian laboratorioon. Tarvittaessa säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä.
Menetelmä
Pu-BaktVi1 -tutkimus sisältää gramvärjäyksen, aerobi- ja anaerobibakteeriviljelyn.Poikkeus: bakteerinkuljetusputkeen otetusta näytteestä ei tehdä gramvärjäystä. Vierasesineet sonikoidaan ennen viljelyä mahdollisen biofilmin hajottamiseksi.
Tulkinta
Tulos on tulkittava tapauskohtaisesti näytteen laatu, näytteenottokohta ja potilaan kliininen tila huomioon ottaen. Anamnestiset tiedot ovat laboratoriolle tärkeitä tuloksen tulkinnan kannalta.
Tulos valmiina
Viikon kuluessa.
Tiedustelut
Kuopiossa 044-717 8755, Joensuussa 044-717 8914, Mikkelissä 044-717 8931, Savonlinnassa 044-717 8955
Tekopaikka
ISLAB
Erikoisala
MIKROBIOLOGIA JA IMMUNOLOGIA
Tutkimus päivitetty
15.01.2018